Ποιοί Είμαστε

Με 35 χρόνια εμπειρίας,διεκδικούμε να είμαστε ο πιό αξιόπιστος Τεχνολοογικός Συνεργάτης σας.

 

Επικοινωνία

ΜAKRYONITIS DISTILLERY και Softone ERP – Λύση για την Διαχείριση Ποτοποιίας

ΜAKRYONITIS DISTILLERY και Softone ERP – Λύση για την Διαχείριση Ποτοποιίας

Η εταιρεία  ΜAKRYONITIS DISTILLERY μια ανερχόμενη κυκλαδίτικη επιχείρηση παραγωγής και εμφιάλωσης οινοπνευματωδών ποτών,  με έδρα ττην Σύρο – επέλεξε την επιχειρηματική εφαρμογή  Softone, για την εμπορική και οικονομική της διαχείριση, και τη διαχείριση της παραγωγής της.

Με τα σύγχρονα εργαλεία της  Softone υλοποιήσαμε το έργο και  η εταιρεία αναβαθμίζει πέραν της εμπορολογιστικής της διαχείρισης, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής της . Επιπρόσθετα, το λογισμικό θα καλύψει τις ιδιαιτερότητες που η δραστηριότητά της επιβάλλει, όπως , υπολογισμό άνυδρων & ένυδρων λίτρων, ΕΦΚ οινοπνεύματος, ΕΤΕΠΑ χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου, αλλά και καταστάσεις χημείου και διαδικασίες για το τελωνείο.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας θα έχει στη διάθεσή της πλούσια και άμεση πληροφόρηση, για τη λήψη έγκαιρων και ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της.