Ποιοί Είμαστε

Με 35 χρόνια εμπειρίας,διεκδικούμε να είμαστε ο πιό αξιόπιστος Τεχνολοογικός Συνεργάτης σας.

 

Επικοινωνία

Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών

Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών

Με την ολική αναβάθμιση των Φορολογικών Μηχανισμών προχωράει το ηλεκτρονικό κράτος και δημιουργούνται στέρεες βάσεις για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την διασταύρωση των στοιχείων. Η προηγούμενη εγκύκλιος του 2018 προέβλεπε την αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών, κάτι στο οποίο ανταποκρίθηκε το σύνολο σχεδόν των επαγγελματιών της χώρας.

Με νέα της εγκύκλιο (Α1024/2020) η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει την εκ νέου αναβάθμιση των Φορολογικών Μηχανισμών και όρισε μια σειρά από συμπληρωματικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις σε φορολογικούς μηχανισμούς και φορολογικούς εκτυπωτές και ταμειακές μηχανές. Οι νέες προδιαγραφές περιλαμβάνουν την εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις λιανικής και την περιοδική αποστολή εντός της ημέρας προσωρινών αρχείων πωλήσεων.

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

Εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις

Η πρώτη αλλαγή που απαιτείται είναι η εκτύπωση ενός QR Code (δισδιάστατος γραμμικός κώδικας) στο σώμα της απόδειξης. Το QR Code αντικαθιστά το barcode στις αποδείξεις και περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και την συνολική αξία της απόδειξης ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος.

Περιοδική αποστολή πωλήσεων με προσωρινά αρχεία

Ορίζεται η περιοδική (εντός ημέρας) αποστολή δεδομένων πωλήσεων από τους ΦΗΜ. Η αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων (s.txt), αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή – μέσω αρχείων s.tmp – σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της επικοινωνία με τον ΦΗΜ.

Ο χρόνος περιοδικής αποστολής αρχείων δεν είναι καθορισμένος και ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα ορίζει με δικά της κριτήρια βασισμένα στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) τον χρόνο περιοδικής αποστολής από κάθε ένα ΦΗΜ και θα του δίνει σχετική ηλεκτρονική εντολή.

Αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Μέχρι σήμερα, πολύ λίγες επιχειρήσεις (π.χ. πρατήρια καυσίμων) είχαν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ, με το κλείσιμο ημέρας του φορολογικού μηχανισμού, το αρχείο πωλήσεων που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία παραστατικών που εκδόθηκαν και σημάνθηκαν.

Η νέα απόφαση Α1024 θεσπίζει την Καθολική Υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ΦΗΜ να διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση τα ημερήσια αρχεία πωλήσεων που δημιουργούν οι ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ.

Η αναβάθμιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/7/20

Σημειώνουμε ότι μέχρι αυτή την ημερομηνία, πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΦΗΜ, δηλαδή οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, οι ΕΑΦΔΣΣ και οι Φορολογικοί Εκτυπωτές των επιχειρήσεων. Η νέα αναβάθμιση περιλαμβάνει και τους ΦΗΜ των πρατηρίων καυσίμων που ήδη διαβιβάζουν αρχεία στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2019.

Δεν μπορεί να μην αναβαθμιστεί ένας ΦΗΜ επειδή για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση. ΦΗΜ που η επιχείρηση έχει ξεχασμένους και αδρανείς πρέπει να αποσυρθούν από το μητρώο του TAXIS πριν τις 31/7/20, αλλιώς πρέπει να αναβαθμιστούν.

Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικοί Μηχανισμοί  που δεν μπορούν λόγω παλαιότητας να αναβαθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση Α1024/2020 πρέπει υποχρεωτικά να αποσυρθούν μέχρι 31/7/20 (σχετική η απόφαση Α1100/2020)

Επισημαίνουμε ότι η αναβάθμιση δεν σημαίνει και υποχρέωση έναρξης ημερήσιας διαβίβασης αρχείων στην πλατφόρμα ESend της ΑΑΔΕ. Η υποχρέωση έναρξης διαβίβασης αρχείων για τους ΦΗΜ όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων προβλέπεται στην απόφαση Α1138/2020 που αφορά την έναρξη λειτουργίας του Mydata και των Ηλεκτρονικών βιβλίων και είναι η 1/10/2020.
Μέχρι τότε οι ΦΗΜ μπορούν αν η επιχείρηση το επιθυμεί να διαβιβάζουν ημερήσια αρχεία σε προαιρετική βάση σαν μια φάση προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις. Τα αρχεία που θα σταλούν προαιρετικά από ΦΗΜ στην ΑΑΔΕ προ της 1/10/20 δεν θα ενημερώσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία της επιχείρησης

Εάν έχετε φορολογικό μηχανισμό που δεν αναβαθμίζεται επικοινωνήστε μαζί μας στο 2281089000 για να επωφεληθείτε απο την προσφορά μας .Έκπτωση 20% στην τιμή Λιανικής .